Böcker från Samhällsförlaget 2016:

PLANKA CV! Lär av de bästa och kom till intervju!
av Monica Renstig släpps 18 april

Planka CV säljs i Akademibokhandeln, Adlibris.com, Bokus.com och i annan välsorterad bokhandel från 12/4

SvD Debatt 7/5 ur boken Planka CV
"Skicka inte de nyanlända till Arbetsförmedlingen"
Så får du bästa jobbet: intervju med Monica Renstig i SR P4 Stockholm 2/5

Artikel >

 
 


Samhällsförlaget ger ut böcker för den samhällsintresserade. Vi ger ut snygga böcker. Här är böckerna 2016:

Planka CV

Ett CV är ett säljbrev som ska ta dig till intervju. PLANKA CV innehåller verkliga cv:n som lett till jobb. Såväl studenter som erfarna hittar bra formuleringar till sitt cv. Cv:na bygger på författarens 20-åriga verksamhet som karriärrådgivare och cv-formulerare. Planka CV hjälper dig att lägga upp ett säljande cv på Linkedin, inventera dina styrkor och även hitta jobben som ej annonseras ut. Köp den från 18 april i bokhandeln eller via www.adlibris.se eller www.bokus.com Organisationer kan köpa direkt från förlaget. Se länken Kontakta oss
Här är de senaste böckerna 2015


Världsklass – men hur ska världen få veta?
En kvalitativ intervjustudie av våra unga mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna göra annorlunda för att underlätta.Så får vi fler och billigare hyresrätter
– av Gunnar Ivarson m fl.
Bostadsmarknaden har havererat och inga hyresrätter byggs längre till rimliga hyror. Författarna pekar ut vad som skulle kunna ge 20 000 fler hyresrätter om året till lägre hyra.
Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen.
Kvaliteten måste höjas på universitetsutbildningarna och författarna pekar på flera intressanta reformförslag. Professor Magnus Henrekson, Patrik Engellau m fl.
Så skapas attraktiva städer! Stadsplanerare och politiker glömmer den samhällsekonomiska kalkylen – om så skedde skulle vi få många fler attraktiva städer där resurserna allokerades till rätt plats. Professor Roland Andersson m fl

Den sjuka vården 2.0 - från nollvision till patientrevolution. Tio år efter den förra "Den sjuka vården" - som ruskade om hela sjukvårdsdebatten i Sverige, och ledde till att bland annat vårdval infördes- tar författarna ett nytt grepp över vad som hänt med vårdens produktivitet och effektivitet sen dess - och hur sjukvården måste förändras för att möta patientrevolutionen. Den sjuka vården 2.0 - från nollvision till patientrevolution finns i bokhandeln, nätbokhandeln och som e-bok. Beställ enstaka ex via dem, flera ex för 210 kr/ styck direkt via info@samhallsforlaget.se . Läs mer om boken under länken Titlar. Beställ enstaka ex här

Lärare utan frihet - När vänstern och höger kidnappade lärarprofessionen. Av Johan Wennström. Lärarkåren har länge misshandlats och nedvärderats. Såväl vänstern som högern har kidnappat lärarprofessionen och i decennier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Författaren visar hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för skolans haveri.

Vad har EU gjort för Sverige - och vad har Sverige gjort för EU? Av Stefan Fölster och Fredrik Erixon. Boken släpptes 8 maj 2014.Det är 20 år sedan Sverige blev medlem i EU. Blev utvecklingen som man då trodde? Som utredningar trodde? Som nej resp ja-sidan trodde? Författarna går systematiskt igenom konsekvenserna. På många sätt är resultatet överraskande. Som e-bok finns den för gratis nedladdning på www.reforminstitutet.se  Tryckt ex kan för 100 kr beställas här . Här kan du läsa artikeln på DN Debatt från 26 april

 Under 2015 ger Samhällsförlaget ut boken Planka CV där karriärrådgivaren Monica Renstig samlar de bästa cv:en och formuleringarna som lett till jobb. "Så skriver du ett riktigt bra och säljande cv" var den mest lästa artikeln på tidningen Chef.se 2012.

Eftersom den är så populär uppdaterades den under 2014. I väntan på boken Planka CV -läs artikeln.

Samhällsförlaget - sprider kunskap och skapar insikt angelägna böcker i viktiga frågor - belysta   på  ett nytt sätt.
Dagens angelägna samhällsfrågor är ofta komplexa och ventileras alltför ofta enbart inom en snäv krets av experter som talar med
andra experter. Det är hög tid att föra ut dessa frågor till allmänheten. I en demokrati måste allmänheten förstå och kunna påverka i viktiga samhällsfrågor. För detta behövs en poularisering av svåra ämnen.
Forskare och experter har en central roll i kunskapsbyggandet – men fler måste få komma till tals och fler måste bli lyssnade till för
att se till att kunskap sprids på ett lättförståeligt sätt. Där kan vi hjälpa till. Med vår samlade kunskap och erfarenhet från många samhällsområden och vår yrkesprofession som skribenter och kommunikatörer ser vi till att budskap blir tydliga.
Vår vision är att se till att kunskap och insikt om komplicerade samband också når gräsrötterna.

Med hjälp av sociala medier, bloggar, seminarier och konferenser ser vi till att intressanta debattörers budskap sprids och
att forskningsresultat i för samhället angelägna ämnen når en större publik. 
Pressmeddelanden


Ny bok 18 aprilFå svenskar kan skriva Cv. Och de flesta använder helt fel metod när de ska byta jobb. Istället för att ta saken i egna händer och själv kontakta utvalda arbetsgivare väntar de snällt på att en arbetsgivare ska utlysa en ledig tjänst. Då är chansen bara 8 procent, att arbetsgivaren hittar just dig! Ansökan är dessutom ofta inte tillräckligt säljande, alldeles för lång och matchar för dåligt.
De flesta känner inte till att 70 procent av alla jobb tillhör den dolda arbetsmarknaden – och aldrig någonsin annonseras ut. De flesta vet inte heller att arbetsmarknaden rör sig konstant och att hela 1,7 miljoner svenskar fick ett nytt jobb i fjol. De flesta vet inte att chansen att få ett jobb är 80 procent om du direktkontaktar på rätt sätt och uppåt 90 procent om du lär dig framhäva dina kunskaper och din personlighet i ett cv på rätt sätt.
Boken PLANKA CV visar hur du
· Lär av de bästa och kommer till intervju. I boken finns 18 olika cv:n från olika yrken.

· Hittar dina styrkor. Du får hjälp att inventera dig själv.

· Finner ut vad du passar som. Du får hjälp hitta namnet på yrket som passar dig.

· Byter yrke, byter bransch och hittar nya yrken där din kompetens kan passa.

· Hittar jobben som ej annonseras ut. I boken hittar du listor över företagen som anställer.

· Lägger upp bästa cv:et på Linkedin

VÄRLDSKLASS – MEN HUS SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

Innovationspolitiken behöver förnyas för att mer utnyttja den stora potential Sverige har just nu med så många nya tekniskt innovativa företag. Det är en av slutsatserna av den rapport som lanseras i Almedalen och som bygger på intervjuer med 13 av 33-listans mest innovativa företag. Idag ser många av dem som enda möjlighet för att kunna växa att ta in utländskt riskkapital eller sälja företaget utomlands. Det kan vara bra, men innebär samtidigt att Sverige går miste om arbetstillfällen och teknisk utveckling om huvudkontoret flyttar ut. I rapporten diskuteras såväl de innovativa företagens ständiga kapitaljakt, som risken för nya bubblor samt vad Sverige kunnat göra annorlunda för att behålla företagen med sysselsättning här och exportinkomster till Sverige.

SÅ FÅR VI FLER OCH BILLIGARE HYRESRÄTTER

Det är dags att agera nu för att få fart på byggandet av fler och billigare hyresrätter. Det finns stora pengar att spara som skulle ge 20 000 fler hyreslägenheter per år till 12 procent lägre hyra. För att göra det möjligt gäller det framförallt att synliggöra och angripa de höga och skenande kostnaderna. Nyproduktionskostnaden för en genomsnittlig hyresrätt ligger nu på 1,9 miljoner per lägenhet. För femton år sedan var den en bra bit under hälften. Av denna kostnad för att producera en hyreslägenhet utgörs idag hela 36 procent av olika skatter. En annan väsentlig orsak, som skulle kunna gå att ändra på, är skenande mark-, material- och felkostnader. Medan den totala produktionskostnaden, där markpriserna ingår, har stigit hela 130 procent sedan 1998 har markpriserna exempelvis ökat med hela 370 procent. Dessa beräkningar framkommer i den nya boken Så får vi fler och billigare hyresrätter som skrivits och initierats av byggentreprenören Gunnar Ivarson, civilingenjör Rolf Jonsson, förre ledarskribenten på DN Nils-Eric Sandberg och ek dr Gunnar du Rietz.

Universitetsreform – Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen
10 mars 2015


Övergången från ett universitet där en mindre del av varje årskull studerade, till dagens massuniversitet som tar emot över hälften av varje årskull har medfört att kvaliteten på många utbildningar är för låg. Många examineras med för låga kunskaper. Kvaliteten måste höjas! De sex författarna pekar bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta och genomförbara reformförslag. En nödvändig bok för alla som engagerar sig för en högre utbildningskvalitet. De sex författarna är Anders Björnsson, publicist och historiker, Patrik Engellau, styrelseordförande DNV, Inger Enkvist, professor, Magnus Henrekson professor och vd IFN, Jonas Nycander, professor och Gösta Walin professor emeritus. Läs mer under Titlar